دیشب تو را ز مستی تشبیه به ماه کردم

تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم .

------------------------------------

باز من عشق را از تو تمنا می کنم

رنگ چشمان قشنگت را معما می کنم

آه از آن زلفان مشکین تو ای زیبای من

باز شب را در غم زلفت معما می کنم .

--------------------------------

                          چون به دریا می توان راه یافت

سوی یک قطره چرا باید شتافت ؟

انساتها هر آنچه را باور کنند ، خلق می کنند ...

هر آنچه را که محکوم کنید از دست می دهیدش

و هر آنچه را که به آن عشق بورزی، به دست می آوری ...

تا کی در انتظار قیامت توان نشست ؟

برخیز و قیامتی به پا کن ...

قانون لیاقتها :

جهان هستی آنچه به تو می دهد که لیاقت آن را داری ، نه آنچه که لازم داری .

باید که جمله جان شوی

تا لایق جانان شوی ...

تمام آینده های زیبای تو را اندیشه های امروز تو می سازد .

اعتماد به نفس من ، مرا جذاب و محبوب می کند ...

بخشش هدیه ای است که به خود می دهم ...

از چه چیز باید بترسم ؟ هیچ قدرتی وجود ندارد که سد راه من شود . به قدرت لایزال الهی توکل دارم "به لطف او در امانم" .

زندگی قشنگ ترین واژه ی انسان است .

اصل انتظار : به انسانها آن می رسد که منتظرش هستند .

انسان تدبیر می کند و خداوند تقدیر می کند ؛ زندگی شما چیزی بیرون از شما نیست ، پس تقدیر خدا به اندیشه های شما بستگی دارد ....

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید : خدا هنوز از انسان نا امید نیست .

من برای هر موفقیتی که کائنات برای من فراهم می کنند، شایستگی کامل دارم .

من به خود افتخار می کنم : به آنچه که هستم و آنچه که خواهم بود ...