وای كه تو چقدر نامردی ، وای كه تو چقدر پستی ای وای كه تو چقدر بی رحم و بی مرامی . نه با سواد می شناسی نه بی سواد ، نه به دخترا رحم میكنی نه به پسرها .نه با مردان میانه خوبی داری نه با زنان . چه دخترای نجیب و با وقاری  را از خانه فراری دادی  . چه پسرای سر براهی را كه از خانواده دور كردی . چه مردان با غیرت  و خانواده دوستی را بی غیرت و كارتن خواب كردی . چه زنان نجیب و خانه داری را كه اسیر كوچه و بازار كردی . گویا شیطان هم در مقابل تو ذلیل و ناتوان است . تو دیگه چی هستی ؟ چه نام وحشتناكی داری . نامت لرزه بر اندامها می اندازد . مرگت باد ای  كراك .  مرگ بر سازنده ات . مرگ بر اون شیمی دانی كه فرمول تو را به دست آورد . خدا نیامرزد اون كسانی را كه تو را در دسترس قرار میدهند

 (( استفاده از كراك = بدبختی ، بیچارگی ؛ آوارگی و مرگ ))

            ==================

* خطر کراک در چیست ؟
مطمئناً یکی از آشناترین جملات در مورد سوء مصرف مواد مخدر و محرک این است که شخص به محض استفاده از آن ، دیگر نمی تواند مصرف این مواد را ترک کند . تنها سه بار مصرف مقدار بسیار اندکی از کراک ، اعتیاد به آن را حتمی خواهد کرد و پس از این زمان بسیار کوتاه ، شخص را به شدت به خود نیازمند و وابسته

می کند . تقریبآً هر گونه حالت تحرک و نشاط روحی و جسمی که توسط مواد اعتیادآور ایجاد شود ، با حس بیحالی و لختی همراه خواهد بود و هر چقدر مقدار به اصطلاح « پرواز » شادمانه حاصل از این سوء مصرف ، بالاتر باشد ، « سقوط » و احساس خماری و افسردگی پس از آن شدیدتر و طولانی تر است .
اعتیاد از همین جا آغاز می شود زیرا نیاز به فرار از این حالت ناگوار ، موجب مصرف مجدد کراک شده و پس از برطرف شدن تأثیر اولیه کراک ، حالت افسردگی باز می گردد ... و این چرخه همچنان ادامه می یابد .


 
* یک عمر پشیمانی و افسردگی در مقابل ? دقیقه لذت ظاهری !
تدخین کراک برای شخص حس نشاط ظاهری شدیدی به دنبال دارد ، که حدود ? تا ? دقیقه طول می کشد . اما پس از آن با افسردگی حاد ، احساس بی ارزش بودن و ولع فراوانی برای مصرف مجدد این ماده ، ادامه پیدا می کند .
در یک دوره زمانی بسیار کوتاه این ماده کنترل مصرف کننده را در دست می گیرد و این الگوی رفتاری به اعتیاد شدید می انجامد .
 
* تهیه مواد از هر طریق ممکن
نیاز به کراک به هر نیاز و وابستگی عاطفی غلبه کرده و فرد معتاد برای تهیه ان به هر جنایت و عمل خشونت آمیز دست می زند .
در میان افراد معتاد به هر گونه ماده اعتیادآور ، تهیه « مواد » در بسیاری از مواقع از راه های نامشروع و خلاف انجام می گیرد و بسیاری از کسانی که به کراک اعتیاد دارند نیز برای برآمدن از عهده مخارج تهیه مداوم آن به روشهای خلافکارانه دست می زنند . 
 
آیا راه حلی هم وجود دارد ؟
بله ، با این شرایط که شخص معتاد با‌آگاهی از مراحل مختلف سم زدایی ، دارودرمانی ، شرکت در جلسات و این مطلب مهم که ترک اعتیاد بازگشت به زندگی و تولدی دوباره خواهد بود ، به مراکز درمانی معتبر مراجعه کند .
دوستان و خانواده این افراد باید شرایط ناگوار آنها را درک نموده ودر این راه از پشتیبانی او دریغ نورزند تا شخص معتاد بتواند با موفقیت و در زمان کوتاه تری به حالت طبیعی بازگردد.

تا دیر نشده بخودت بیا . فردا  دیره امروز چاره ای بیندیش