با سلام به همه عزیزان و فرومدیهای گل
---------------------------------------------
انشاءالله که مسافرت نوروزی به همه شما عزیزان خوش گذشته
بویژه آن دسته از همشهریها که فرومد تشریف بردن
ما که سعادت نداشتیم و نتوانستیم فرومد بیایم و دوستان قدیمی
را زیارت کنیم . انشاءالله که تابستان قسمت بشه فرومد بیاییم و چشممان
به جمال دوستان روشن بشه
---------------------------------------------
بیایید سال 88 مهربانیها را بیشتر و کینه ها را کلا فراموش کنیم
دوستدار همشیگی شما : عباس