عزیزم به این وبلاگ خوش آمدید

امیدوارم از مطالب وبلاگ راضی باشید

*********************

 

------------------------------

دوستدار شما عباس  ..... ج

 

زندگی شهد گل است و زنبور زمان آنرا می مکد

آنچه می ماند عسل خاطره هاست .

 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست ...

 

عشق یعنی عاشقی در تار و پود ...

 

سعی کنید امروزتان ، از دیروزتان بهتر باشد .

 

رازدار دیگران باشید ...

 

اگر حسادت ورزیدید ، ستم نکنید .

 

از قساوت قلب دوری کنید

 

از نخستین گناه بپرهیزید .

 

با دیگران مدارا کنید ...

 

عادات منفی را بر خود مسلط نکنید .

 

آرزوهای موهوم را از سر خود دور کنید

 

خوشی های کوچک ، خوشبختی های بزرگ و زیبا می آفرینند .

 

شادی حقیقی نصیب کسانی می شود که قلبی مالامال از محبت دارند ...

 

بدبختی همیشه در برابر یک اراده ی محکم به زانو در می آید ...

 

انسان موفق کسی است که همیشه با واقعیت زندگی کند نه با آرزو و خیال

 

دوست خود باش تا دیگران نیز دوست تو باشد ...

 

آن چنان با مردم رفتار کن که دیدارمان بر آنها طلا باشد نه بلا ...

 

اشتباه کردن عیب نیست ، به اشتباه خود واقف نشدن عیب است .

 

هر انسانی درست همان قدر خوشبخت است که اراده کند خوشبخت باشد .

 

معایب دیگران معلم های خوبی برای ماست ...

 

خوشبختی واقعی از جائی شروع می شود که جاه طلبی پایان می یابد .

 

حدس و گمان را ملاک تصمیم گیری خود قرار ندهید !!!

 

تهدید و خشونت باعث بی اعتمادی می باشد ...

 

اجتناب از عواطف منفی ، نیروئی ایجاد می کند که رفتار ما را مهار می نماید .

 

آنهائی که می گویند وقت نداریم ، کسانی هستند که اغلب در  خواب هستند .

 

رمز اصلی روش درخواست موثر و رسیدن به مقصود ، آن است که پس از بیان آن سکوت کرده و توضیحی ندهید و یا توضیحی نخواهید ...

 

نرم خوئی و ملایمت مانند رودی آرام و روان سازنده است . اما پرخاشگری و تندخویی مانند طغیان رود،ویران گر و نابود کننده است .

 

آنچه را که بعد از بیست سال تجربه می توان آموخت ، مطالعه صحیح در یک سال به ما می آموزد...

 

در هر کاری طرف مقابل را زیرک تر ، فرض کنید تا گول نخورید ...

 

خود را باور کردن بالاترین نیرو هاست .

 

بزرگترین فضیلت اینست که تحت هیچ شرایطی انسان بودن خود را فراموش نکنیم ، زیرا انسان ماندن اوج پیشرفت هاست .

 

بدترین نوع غرور این است که به اشتباه خود اعتراف نکنیم !!!

 

امید یک واژه نیست بلکه یک عالم معجزه است .

 

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سر و پائی نکنیم .

با عشق زمان فراموش می

 

کاش معشوقه از عاشق طلب جان می کرد

تا هر بی سروپائی نشود یار کسی ...

 

شود ولی با زمان عشق فراموش نمی شود ...

*************

 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

كان سوخته را جان شد و آواز نیامد ...

 

هیچ وقت مغرور نشو :

زیرا برگ درخت وقتی به زمین می افتد كه فكر می كند جنسش از طلاست ...

 

تجربه معلم بی رحمی است كه اول امتحان می گیرد بعد درس می دهد .

 

در كوی نیك نامان ما را گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

 

همت بلند دار كه مردان روزگار

از همت بلند به جائی رسیده اند .

 

فردا روزی است كه كسی آن را ندیده و دیروز روزی است كه دوباره نخواهد آمد .

 

سرنوشت را نمی توان از سر ، نوشت .

 

كاری را شروع نكن اگر شروع كردی آن را به پایان رسان .

 

اگر می دانی كاری ارزش انجام دادن را دارد هرچند سخت باشد اما آن را انجام بده .

 

هر كس پدید آورنده ی شادابی . مسئول عدم موفقیت خویش است .

 

از گذشته ی خود درس بگیرید اما خود را شكست خورده نپندارید . گذشته ها گذشته و هرگز برنمی گردند ، فقط می توان آن را سرمشقی برای آینده قرار داد .

 

یاد بگیرید در مورد خودتان لاف بزنید ؛ بله، در مورد عملكردها و موقعیت هایتان فراتر از آنچه هستید سخن برانید ، تا بدانها برسید .

 

بودن یعنی :

آگاهانه تاریخ زندگی را رقم زدن .

 

برنامه ریزی = هدف + راه و روش+ انگیزه

 

موفقیت یعنی:

تمایل به آموختن از هر رخدادی

قهرمان داستان خود بودن

رها نكردن آرزوها و امیدها

استقبال از ناشناخته ها با شور و شوق

نگرش نه استعداد، رفتن با آهنگی روان و ...

 

چیزی به نام شكست وجود ندارد ، حاصل هر تجربه ای فقط یك نتیجه است .

 

هیچ موفقیت پایداری بدون پشتكار به دست نمی آید .

 

بزرگترین سرمایه ی شما دیگران هستند ،

نسبت به افراد دیگر حس احترام و یگانگی كنید .

 

كار را نوعی تفریح بدانید .

 

آگاهانه خودت را بشناس تا بتوانی خود و دیگران را عمیقاً دوست بداری .

 

عشق همه جا جاری است ، تو نفس هایت را قدری جانانه بكش .

 

مسئولیت هر اتفاقی را به عهده بگیرید ، خودتان خالق دنیای خود باشید ...

 

هیچ معلولی بدون علت نیست ، در هر اتفاقی هدفی وجود دارد .

 

هدفمند حركت كنید .

 

مشتاق ، آگاه ، جسور‌ ، قاطع ، عاشق یادگیری ، متعهد ، مصر و سرسخت ، انعطاف پذیر ، خلاق ، معنوی ، متعادل ، هدفمند ، عاشق تفریح ، قوی و صبور باشید ، این گونه موفق و خوشحال خواهید بود .

 

در مورد نتایج تصمیمات خود پیش از آنجام آن بیندیش نه پس از آن

 

به شایعات گوش كن ولی هیچ وقت در ساخت آن مشاركت نكن .